Skip links

Platby / Payments

Milí rodičia a stravníci,

Všetci žiaci a učitelia (vrátane nových) sú implicitne prihlásení na odber stravy.
Prosíme tých, ktorí si neprajú sa stravovať, aby nás o tom informovali na jedalen@gympaba.sk .

Prosíme pri úhrade stravného použite správny variabilný symbol a sumu uvedenú v Edupage, inak vaša platba nebude spárovaná. Stravné je potrebné uhradiť najmenej 2 dni pred začiatkom stravovacieho mesiaca. Ďakujeme Vám za včasné uhradenie stravného.

Objednávky a odhlášky zo stravy sa vykonávajú pomocou Edupage. Vždy pred koncom mesiaca vás Edupage notifikuje.
Číslo účtu ŠJ vo forme IBAN: SK50 8180 0000 0070 0065 1171

 

NOVÍ STRAVNÍCI:

Študenti školy používajú na výdaj stravy ten istý chip prípadne ISIC kartu ako na vstup do budovy školy. Študenti dostanú chip v prvý deň školského roka.

  • Druhé jedlo v školskej jedálni sa varí v prípade, ak je dostatočný oň dostatočný záujem, a teda ak počet objednávok na druhé jedlo presiahne počet štyridsať.
  • V prvom a poslednom školskom dni sa varí iba pre žiakov 1.st ZŠ (PYP 1 – PYP 4).
  • Žiaci maturitných ročníkov pred skončením školskej dochádzky by mali priniesť číslo účtu na ktorý im v prípade preplatku budú poukázané peniaze. Preplatky za stravné sa vracaju maximalne tri mesiace po skončení stravovania sa v ŠJ.
  • Školská jedáleň má pre žiakov od 2.st ZŠ a gymnázia v ponuke aj desiatu v cene 1,33 €  v prípade záujmu nám to oznámte na jedalen@gympaba.sk
  • Telefónne číslo: +421 262 312 902

 

PLATBY PRE ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023
D.                            1,33€

ZAM                        1,45€

I. st.                         1,66€

II. st.                        1,75€

III. st.                       1,86€

 

Dear parents and students, 

All pupils and teachers (including new) are now registered in school canteen.
We ask those who
are not interested in canteen offering to inform us about that on jedalen@gympaba.sk

Please use use acorrect variable symbol and amount listed in Edupage during payment, or else your payment won’t be paired. It’s required to clear the payment at least 2 days before the start of the month in which you wish to receive meals. Thank you for clearing the payment in advance.

You can cancel or order the lunch via Edupage, you will also be notified by Edupage regularly one week before the end of the month.
The number of the bank account for school canteen: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0065 1171

NEW BOARDERS

The students of the school use the same electronic chip or ISIC card for school lunch as they use for school entry. Students will receive the chip the first day of the school year.

  • Usually, there are 2 meal options. The second option is available only if there are over 40 orders. If there are fewer than 40 orders, only one meal option served.
  • We do not cook and serve lunch on the first and the last school day.
  • The students in their final year are supposed to give the bank account number where the unused credit will be sent. This must be done no later than 3 months after you leave school. Please, contact the manager on +421262312902. If the answer phone is on, leave your phone number and we will contact you as soon as we can.
  • The school canteen also offers an optional snack for students since grade 5, for 1.33€ in case you’re interested, please let us know on jedalen@gympaba.sk

PAYMENTS FOR SCHOOL YEAR 2022 / 2023

I. st.                         1,66€ (PYP1 – PYP 4) – 1,65 x 19

II. st.                        1,75€ (PYP 5,PreMYP, MYP 1, MYP 2) – 1,75 x 19

III.st                        1,86€ (MYP 3 – MYP 4)