Skip links

Ponuka práce

Do našej školy hľadáme učiteľov, ktorí majú radi výzvy, hľadajú možnosť realizovať svoje kreatívne nápady, majú ambíciu pracovať na sebe, experimentovať a vo svojich žiakoch rozvíjať pocit zodpovednosti.

Vychovávateľ/ka na 1.st ZŠ:

https://www.edujobs.sk/praca/27716

Matematika, informatika, fyzika učiteľ/ka SŠ (SŠ):

https://www.edujobs.sk/praca/26999

Telesná výchova (SŠ):

https://www.edujobs.sk/praca/27057

Knihovník/Knihovníčka:

Hľadáme knihovníka/knihovníčku, ktorý nám pomôže napĺňať úlohu knižnice ako miesta, ktoré umožňuje ľuďom rásť, rozvíjať sa, poznávať a zodpovedne pracovať s informáciami.