Skip links

Prerušenie vyučovania – usmernenie

Vážení rodičia, kolegovia, milí žiaci

v súvislosti s prerušením vyučovania na stredných školách v zriaďovateľskej právomoci Bratislavského samosprávneho kraja (09.03. – 13. 03. 2020) dôrazne odporúčame našim žiakom:
– zdržiavať sa doma a nenavštevovať hromadné podujatia a obchodné centrá,
– nestretávať sa so spolužiakmi,
– využiť toto obdobie na samoštúdium, prípravu na písomné maturitné skúšky a Testovanie 9,
– OČAKÁVAŤ ZASIELANIE ÚLOH a TESTOV od vyučujúciich elektronickou cestou (Edupage),
– sledovať webovú stránku školy: www.gympaba.sk,
– sledovať externú stránku školy: www.gympaba.edupage.org.

Cieľom tohto usmernenia nie je vyvolávať paniku a znepokojenie, naopak, máme záujem na tom, aby sa predišlo šíreniu nákazy a aby sme ochránili nielen žiakov, ale aj zamestnancov našej školy.