Skip links

Ochorenie COVID 19 – koronavírus SARS-CoV-2

NOVÉ INFORMÁCIE: Vyučovanie v školách je prerušené do odvolania,

Testovanie 9 a písomné maturity sú zrušené. Viac informácií o opatreniach MŠVVaŠ SR zo dňa 24. 03. 2020: www.minedu.sk .

Rozhodnutie ministra školstva SR zo dňa 26. 03. 2020 nájdete v tomto dokumente.

Ostatné informácie a pokyny nájdete tu.