Skip links

Preventívne opatrenia 2 – koronavírus 2019-nCoV

Vážení rodičia, kolegovia a milí študenti,

vedenie Gymnázia, Pankúchova 6, Bratislava v súlade s pokynmi Bratislavského samosprávneho kraja odporúča nasledovný postup v prípade návratu z „rizikovej“ oblasti (oblasť s výskytom 2019-nCoV) :

  1. neustále sledovať svoj zdravotný stav,
  2. riadiť sa pokynmi hlavného hygienika, ktoré sme zverejnili v článku (Preventívne opatrenia 1) a pokynmi, ktoré nájdete na stránke www.ruvzba.sk,
  3. konzultovať Váš postup na mailovej adrese novykoronavirus@uvzsr.sk a na telefónnych číslach 0917 222 682, 0918 659 580,
  4. aj v prípade absencie príznakov choroby zvážiť možnosť zostať v domácom prostredí počas obdobia inkubačnej doby (14 dní) a nenavštevovať školu,
  5. zvážiť príchod do školy až po uplynutí inkubačnej doby.

Ďakujeme za Váš rozvážny a zodpovedný prístup ku zdraviu našich žiakov a zamestnancov.