Skip links

Preventívne opatrenia 1 – koronavírus 2019-nCoV

  Vážení rodičia, kolegovia a milí študenti,

viacerí z Vás už možno riešili, alebo budú riešiť, ako postupovať  v prípade, ak sa vraciate do školy po tom, keď ste  absolvovali dovolenku v „rizikových“ krajinách ( pobyt v Číne, lyžovačka v severnom Taliansku, poznávací pobyt v Iráne a pod.). Považujeme za dôležité upozorniť Vás, aby ste dôsledne dbali na dodržiavanie všetkých odporúčaní hlavného hygienika SR a sledovali všetky dostupné informácie o vývoji epidemiologickej situácie na ich webovej stránke (www.ruvzba.sk ). Upozorňujeme rodičov, aby v prípade výskytu chrípkového ochorenia nechali žiakov v domácom prostredí, aby sa zabránilo šíreniu chrípky a aby sa vylúčili aj všetky možné riziká.

 Hlavný hygienik SR odporúča dodržiavať nasledovné preventívne opatrenia:

• často si umývajte ruky mydlom a vodou, najmenej po dobu 20 sekúnd, môžete použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu,

• očí, nosa a úst sa nedotýkajte neumytými rukami,

• zakrývajte si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte do koša,

• vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky,

• ak ste chorý, liečte sa doma,

• zabráňte nechránenému kontaktu s divými alebo hospodárskymi zvieratami,

• 14 dní od príchodu z oblasti postihnutej novým koronavírusom je potrebné kontrolovať svoj zdravotný stav (horúčka, kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť),

• v prípade klinických príznakov po návrate je potrebné vyhľadať lekára a informovať ho o cestovateľskej anamnéze.

 Ak všeobecný lekár vysloví podozrenie z ochorenia spôsobeného novým koronavírusom 2019-nCoV (zodpovedne posúdi klinické a epidemiologické kritériá s dôrazom na cestovateľskú anamnézu), pacient bude riešený na príslušnom infektologickom pracovisku, ktoré určí ďalší postup liečby.

 Odborní pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava zriadili k otázkam verejnosti týkajúcim sa nového koronavírusu Call centrum s nepretržitou prevádzkou, odborníkov je možné kontaktovať mailom na  novykoronavirus@uvzsr.sk, ako aj na telefónnych číslach 0917 222 682 a 0918 659 580.