Skip links

Prezenčné vyučovanie – maturanti a I. stupeň ZŠ (od 12. 04. 2021)

Milí maturanti,

od 12. 04. 2021 (pon) zahajujeme prezenčné vyučovanie v plnej miere pre maturitný ročník.

K tomuto rozhodnutiu vedenie školy pristúpilo na základe očakávaného priaznivého vývoja epidemickej situácie. Našim cieľom je umožniť maturantom na zostávajúce obdobie školského roka bezprostredný kontakt s vyučujúcimi – aj v záujme prípravy na prijímacie skúšky na vysoké školy. Vedenie školy zabezpečí v maximálnej miere dodržiavanie potrebných hygienických opatrení v priestoroch školy. Podmienkou vstupu do priestorov školy je negatívny test na ochorenie Covid-19, prípadne potvrdenie od lekára o prekonaní tejto choroby (platí max. 90 dní) alebo potvrdenie o očkovaní 2. dávkou vakcíny (platí najskôr po 2 týždňoch od očkovania 2. dávkou). Tiež je nutné mať nasadený respirátor triedy aspoň FFP2.

Tešíme sa na Váš návrat do školy (Vaše rozhodnutie o návrate v zmysle pokynov MŠVVaŠ SR budeme akceptovať, rozumieme osobným a rodinným dôvodom, ktoré mnohí z Vás musia zohľadňovať). Rozhodnutie o využití možnosti vrátiť sa do priestorov školy, stretnúť sa so spolužiakmi, porozprávať sa s vyučujúcimi, poradiť sa s triednym učiteľom a aspoň symbolicky sa rozlúčiť so stredoškolským štúdiom je vo Vašich rukách.

Študenti – maturanti, ktorí sa zúčastnia prezenčného vyučovania a majú záujem o obedy v školskej jedálni, individuálne kontaktujú vedúcu školskej jedálne a prihlásia sa na odber stravy.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte triedneho učiteľa.

Zverejňujeme aktuálne rozhodnutie MŠVVaŠ SR zo dňa 08. 04. 2021.

Zverejňujeme pokyny zriaďovateľa školy: „V súvislosti s aktuálne vydaným rozhodnutím MŠVVaŠ SR o obnovení vyučovania od 12. 4. 2021 si Vás dovoľujeme upozorniť, že obnovenie vyučovania  na 1. stupni základných škôl, v končiacich ročníkoch stredných škôl a v stredných zdravotníckych školách je potrebné rešpektovať v plnej miere. Samozrejme, je potrebné zvážiť organizačné podmienky školy, najmä v súvislosti s nemožnosťou ubytovania v školských internátoch (uvedené neplatí pre stredné zdravotnícke školy).“
Poznámka: v súlade s platnými predpismi MŠVVaŠ SR a pokynmi zriaďovateľa pokračujeme v prezenčnom vyučovaní aj v utorok (13. 04. 2021) a ďalších dňoch pre študentov maturitného ročníka.