Skip links

Prijímacie konanie – vydávanie rozhodnutí

Vážení rodičia,

dôležité informácie ohľadne administrácie rozhodnutí (o prijatí alebo neprijatí uchádzača na štúdium) a zápisu (potvrdenia o nastúpení resp. nenastúpení žiaka na štúdium) sú uvedené v tomto dokumente.