Skip links

Prijímacie skúšky

Vážení rodičia a milí uchádzači. Prosíme Vás o trpezlivosť v súvislosti s konaním prijímacích skúšok (5-ročné a 8-ročné štúdium). Vzhľadom na súčasnú pandémiu zatiaľ nevieme Vám poskytnúť bližšie informácie o termíne konania prijímacej skúšky, o jej forme a obsahu. V tejto záležitosti sa budeme riadiť pokynmi MŠVVaŠ SR a zriaďovateľa školy. Predpokladáme, že v súčasnej náročnej situácii môže dôjsť k zmene platných kritérií. O všetkých zmenách Vás budeme bezodkladne informovať na tomto mieste.