Skip links

Prijímacie skúšky – aktualizované informácie (31. 03. 2020)

Päťročné bilingválne štúdium

Otvárame 3 triedy (z nich jedna trieda na prípravu žiakov v medzinárodnom programe International Baccalaureate -IB v anglickom jazyku). Zverejnili sme nové ukážkové testy pre uchádzačov o štúdium. Nájdete ich v časti Štúdium, v sekcii Prijímacie skúšky. Tiež tu nájdete informácie, ktoré priebežne aktualizujeme (termín prijímacej skúšky, zoznam uchádzačov, termín odoslania pozvánok, počet pridelených bodov za známky zo ZŠ a súťaže – pod E-kódom, …).

 

Osemročné štúdium

Otvárame 1 triedu. Zverejnili sme ukážkové testy a kritériá pre uchádzačov o štúdium v sekcii Prijímacie skúšky. Oznamujeme, že plánovaný prípravný kurz pre uchádzačov do 8-ročného štúdia z dôvodu prevencie pred chorobou COVID 19 sa nebude konať.

UPOZORŇUJEME rodičov a uchádzačov na  potrebu pravidelne sledovať našu webovú stránku v záujme bezproblémového priebehu prijímacích skúšok . Ďakujeme za spoluprácu.