Skip links

Prijímacie skúšky – gymnázium

Vážení rodičia a milí uchádzači o prijatie do 8-ročného štúdia,

v zmysle schváleného rozpisu počtu žiakov pre gymnáziá s osemročným vzdelávacím programom pre školský rok 2021/22 (č. 2020/18483:23-A2202) oznamujeme, že v školskom roku 2020/21 organizujeme prijímaciu skúšku do jednej triedy osemročného gymnázia s maximálnym počtom žiakov 30.

 

V zmysle zákona č. 245/2008 (§ 66, ods. 5) prijímacia skúška do 8-ročného štúdia sa koná v dvoch termínoch v druhom úplnom májovom týždni (v pondelok – 1. termín a vo štvrtok – 2. termín). Pozor, zmena z dôvodu rozhodnutia MŠVVaŠ SR.

Termíny v školskom roku 2020/21: 10. máj resp. a 13. máj 2021   3. máj resp. 10. máj 2021

Náhradný termín prijímacej skúšky do 8-ročného štúdia pre ospravedlnených uchádzačov: 17. 05. 2021 (7:45 h).

Osemročné štúdium je určené pre uchádzačov z 5. ročníka ZŠ.

 • kritériá zverejníme na tomto mieste v termíne najneskôr do 31. marca 2021, zverejnené kritériá
 • prijímanie prihlášok: do 10.  8. apríla 2021, rodič odovzdáva prihlášku na štúdium na strednej škole riaditeľovi kmeňovej základnej školy, na prihláške sa uvádza aj termín (presný dátum) prijímacej skúšky,
 • riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na osemročné štúdium na príslušnú strednú školu do 20.  16. apríla 2021,
 • prijímacia skúška: slovenský jazyk a literatúra, matematika,
 • ukážkový test zo slovenského jazyka a literatúry  TEST SJL   TEST SJL – kľúč (otvárajte až po vypracovaní testu SJL,
 • ukážkový test z matematiky TEST MAT   TEST MAT – kľúč (otvárajte až po vypracovaní testu MAT).

 

Vážení rodičia a milí uchádzači o prijatie do 5-ročného štúdia,

V školskom roku 2020/21 plánujeme organizovať prijímaciu skúšku do jednej triedy päťročného bilingválneho štúdia s maximálnym počtom žiakov 30. Okrem tejto triedy otvárame aj jednu triedu s medzinárodným programom MYP4 s maximálnym počtom žiakov 28 (podrobnejšie informácie o MYP4 sa dozviete kliknutím na tento odkaz).

 

Bilingválne štúdium je určené pre uchádzačov z 8. a 9. ročníka ZŠ.

 • kritériá zverejníme v termíne do 1. februára 2021 26. februára 2021 (k zmene dochádza v súlade s rozhodnutím MŠVVaŠ SR č. 2021/10124:1-A1810, zverejnené kritériá
 • prijímanie prihlášok: do 10.  8. apríla 2021, rodič odovzdáva prihlášku na štúdium na strednej škole riaditeľovi kmeňovej základnej školy, na prihláške sa uvádza aj termín (presný dátum) prijímacej skúšky,
 • riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na päťročné štúdium na príslušnú strednú školu do 20.  16. apríla 2021,
 • termín prijímacej skúšky: navrhovaný termín (13. 04. 2021) podlieha schváleniu – budeme včas informovať   5. máj resp. 12. máj 2021
 • skladba prijímacej skúšky: slovenský jazyk a literatúra, test všeobecných študijných predpokladov
 • ukážkové testy do 1. ročníka bilingválneho štúdia:
 • slovenský jazyk a literatúra číslo 1
 • slovenský jazyk a literatúra číslo 2
 • slovenský jazyk a literatúra  SJL3    SJL3 – kľúč (otvárajte až po vypracovaní SJL3)
 • slovenský jazyk a literatúra  SJL4    SJL4 – kľúč (otvárajte až po vypracovaní SJL4)
 • ukážkové testy študijných predpokladov (časti A, B, C):

 

Dôležité pokyny / Zmeny v školskom roku 2020/21

V zmysle zákona SNR č. 245/2008.

 • Riaditeľ strednej školy zverejní kritériá na prijatie

a) do 1. februára (talentové odbory) – zmena v šk. roku 2020/21: do 26. februára
b) do 31. marca (ostatné odbory)

 • Prihlášku na štúdium na strednej škole podáva zákonný zástupca žiaka riaditeľovi ZŠ

a) do 20. februára (talentové odbory) – zmena v šk. roku 2020/21: do 8. apríla
b) do 10. apríla (ostatné odbory) – zmena v šk. roku 2020/21: do 8. apríla
Na prihláške sa uvádza aj termín (1. alebo 2. resp. presný dátum) prijímacej skúšky.

 • Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu
  a) do 28. februára (talentové odbory) – zmena v šk. roku 2020/21: do 16. apríla
  b) do 20. apríla (ostatné odbory) – zmena v šk. roku 2020/21: do 16. apríla
 • Podrobnejšie informácie sú v uvedenom zákone a v rozhodnutí MŠVVaŠ SR č. 2021/10124:1-A1810.
 • Termíny prijímacích skúšok
  a) 25. marec – 30. apríl (talentové odbory), presný termín bude zverejnený v kritériách na prijímanie žiakov – zmena v šk. roku 2020/21: 5. máj resp. 12. máj
  b) v pondelok resp. vo štvrtok v druhom úplnom májovom týždni (ostatné odbory) – zmena v šk. roku 2020/21: 3. máj resp. 10. máj
 • Ďalšie informácie Vám poskytnú výchovní poradcovia na základných školách, vedenie našej školy a výchovná poradkyňa na príslušných kontaktných adresách. 02 / 62 312 706, prijimacky@gympaba.sk.
 • Užitočná môže byť aj stránka Školského výpočtového strediska ŠVS-BA.

Zverejňujeme rozhodnutia MŠVVaŠ SR, ktoré sa týka dôležitých termínov a podmienok súvisiacich s prijímacími skúškami. Prosíme uchádzačov, ich rodičov a výchovných poradcov na základných školách, aby venovali tomuto materiálu pozornosť. Ďakujeme.

Rozhodnutie č. 2021/9113:1-A1810 (zo dňa 04. 01. 2021) MŠVVaŠ SR – termíny prijímacieho konania

Rozhodnutie č. 2021/10124:1 – A1810 (zo dna 26. 01. 2021) MŠVVaŠ SR – prijímacie skúšky – súvisiace termíny