Skip links

Prijímacie skúšky – zmena termínov

Zverejňujeme rozhodnutie MŠVVaŠ SR, ktoré sa týka dôležitých termínov a podmienok súvisiacich s prijímacími skúškami. Prosíme uchádzačov, ich rodičov a výchovných poradcov na základných školách, aby venovali tomuto materiálu pozornosť. Ďakujeme.