Skip links

Prijímacie skúšky

Vážení rodičia a milí uchádzači o prijatie do 8-ročného štúdia,

v zmysle schváleného rozpisu počtu žiakov pre gymnáziá s osemročným vzdelávacím programom pre školský rok 2021/22 (č. 2020/18483:23-A2202) oznamujeme, že v školskom roku 2020/21 organizujeme prijímaciu skúšku do jednej triedy osemročného gymnázia s maximálnym počtom žiakov 30.

 

V zmysle zákona č. 245/2008 (§ 66, ods. 5) prijímacia skúška do 8-ročného štúdia sa koná v dvoch termínoch v druhom úplnom májovom týždni (v pondelok – 1. termín a vo štvrtok – 2. termín).

Termíny v školskom roku 2020/21: 10. máj resp. a 13. máj 2021

Osemročné štúdium je určené pre uchádzačov z 5. ročníka ZŠ.

 • kritériá zverejníme na tomto mieste v termíne najneskôr do 31. marca 2021,
 • prijímanie prihlášok: do 10. apríla 2021, rodič odovzdáva prihlášku na štúdium na strednej škole riaditeľovi kmeňovej základnej školy, na prihláške sa uvádza aj termín (presný dátum) prijímacej skúšky,
 • riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na osemročné štúdium na príslušnú strednú školu do 20. apríla 2021,
 • prijímacia skúška: slovenský jazyk a literatúra, matematika,
 • ukážkový test zo slovenského jazyka a literatúry  TEST SJL   TEST SJL – kľúč (otvárajte až po vypracovaní testu SJL,
 • ukážkový test z matematiky TEST MAT   TEST MAT – kľúč (otvárajte až po vypracovaní testu MAT).

 

Vážení rodičia a milí uchádzači o prijatie do 5-ročného štúdia,

V školskom roku 2020/21 plánujeme organizovať prijímaciu skúšku do jednej triedy päťročného bilingválneho štúdia. Okrem tejto triedy otvárame aj jednu triedu s medzinárodným programom MYP4.

 

Bilingválne štúdium je určené pre uchádzačov z 8. a 9. ročníka ZŠ.

 • kritériá zverejníme v termíne do 1. februára 2021
 • termín prijímacej skúšky: navrhovaný termín (13. 04. 2021) podlieha schváleniu – budeme včas informovať
 • skladba prijímacej skúšky: slovenský jazyk a literatúra, test všeobecných študijných predpokladov
 • ukážkové testy do 1. ročníka bilingválneho štúdia:
 • slovenský jazyk a literatúra číslo 1
 • slovenský jazyk a literatúra číslo 2
 • slovenský jazyk a literatúra  SJL3    SJL3 – kľúč (otvárajte až po vypracovaní SJL3)
 • slovenský jazyk a literatúra  SJL4    SJL4 – kľúč (otvárajte až po vypracovaní SJL4)
 • ukážkové testy študijných predpokladov (časti A, B, C):

 

Dôležité pokyny:

V zmysle zákona SNR č. 245/2008.

 • Riaditeľ strednej školy zverejní kritériá na prijatie do 1. februára (talentové odbory)
  b) do 31. marca (ostatné odbory)
 • Prihlášku na štúdium na strednej škole podáva zákonný zástupca žiaka riaditeľovi ZŠ
  a) do 20. februára (talentové odbory),
  b) do 10. apríla (ostatné odbory).
  Na prihláške sa uvádza aj termín (presný dátum) prijímacej skúšky.
 • Termíny prijímacích skúšok
  a) 25. marec – 30. apríl (talentové odbory), presný termín bude zverejnený v kritériách na prijímanie žiakov,
  b) v pondelok resp. vo štvrtok v druhom úplnom májovom týždni (ostatné odbory).
 • Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu
  a) do 28. februára (talentové odbory),
  b) do 20. apríla (ostatné odbory).
 • Podrobnejšie informácie sú v uvedenom zákone.
 • Ďalšie informácie Vám poskytnú výchovní poradcovia na základných školách, vedenie našej školy a výchovná poradkyňa na príslušných kontaktných adresách. 02 / 62 312 706, prijimacky@gympaba.sk.
 • Užitočná môže byť aj stránka Školského výpočtového strediska ŠVS-BA.