Skip links

Prijímacie skúšky – zmena termínu prijímacej skúšky do 5-ročného štúdia

Päťročné bilingválne štúdium

Kritériá do päťročného bilingválneho štúdia (3 triedy z nich jedna trieda na prípravu žiakov v medzinárodnom programe International Baccalaureate (IB) v anglickom jazyku). Ďalšie dôležité informácie nájdete v časti Štúdium, v sekcii Prijímacie skúšky. Prosím, sledujte našu webovú stránku, kde priebežne zverejňujeme zoznam uchádzačov, termín odoslania pozvánok, počet pridelených bodov za známky zo ZŠ  a súťaže (pod E- kódom). V prípade možných vynútených zmien (prípravný kurz, prijímacie skúšky) zverejníme potrebné  informácie operatívne na tomto mieste.

Dôležitý oznam: Riaditeľka Gymnázia, Pankúchova 6, Bratislava ruší konanie prípravného kurzu na prijímaciu skúšku do 1. ročníka 5-ročného bilingválneho štúdia. Kurz, ktorý sa mal konať v dňoch 23. 03. a 30. 03. 2020 sa neuskutoční z dôvodu prevencie pred chorobou COVID 19 spôsobenej koronavírusom SARS-CoV-2. Ospravedlňujeme sa rodičom, ktorí už svoje dieťa na kurz prihlásili. Budeme radi, keď využijete náhradnú formu prípravy Vášho dieťaťa na prijímaciu skúšku: individuálne riešenie ďalších ukážkových testov, ktoré zverejníme na našej webovej stránke v termíne najneskôr do 23. 03. 2020 (ďalšie ukážkové testy zo slovenského jazyka a literatúry, ukážkové testy študijných predpokladov). Držíme Vám palce pri úspešnej príprave. Tešíme sa na Vás na  prijímacej skúške – jej termín sa zatiaľ nemení.

Oznamujeme zmenu termínu prijímacej skúšky: nový termín je 23. 04. 2020 (št).

Zahájili sme zverejnenie nových ukážkových testov pre uchádzačov o štúdium v sekcii Prijímacie skúšky.

Osemročné štúdium

Zverejnili sme ukážkové testy a kritériá pre uchádzačov o štúdium v sekcii Prijímacie skúšky. Oznamujeme, že plánovaný prípravný kurz pre uchádzačov do 8-ročného štúdia z dôvodu prevencie pred chorobou COVID 19 sa nebude konať.