Skip links

Prijímanie – 5-ročné bilingválne gymnázium

Vážení rodičia a milí uchádzači o prijatie do 5-ročného štúdia,

V školskom roku 2021/22 plánujeme organizovať prijímaciu skúšku do jednej triedy päťročného bilingválneho štúdia s maximálnym počtom žiakov 30 

Poznámka: Okrem tejto triedy otvárame aj jednu triedu gymnázia s medzinárodným štúdiom (vyučovací jazyk: anglický ). Informácie nájdete v medzinárodnej sekcii v časti MYP.

Školský vzdelávací program: Európske štúdiá

Vyučovacie jazyky: slovenský a anglický

Termíny prijímacej skúšky:

1. termín: 4. 5. 2022

2. termín: 11. 5. 2022

Termín pre zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2022/23 je 18. 5. 2022 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.).

Bilingválne štúdium je určené pre uchádzačov z 8. a 9. ročníka ZŠ.

 

  • Ďalšie informácie Vám poskytnú výchovní poradcovia na základných školách, vedenie našej školy a výchovná poradkyňa na príslušných kontaktných adresách: 02 / 62 312 706, prijimacky@gympaba.sk.
  • Užitočná môže byť aj stránka Školského výpočtového strediska ŠVS-BA.
  • V súlade s § 68 ods. 1 a § 161m ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 415/2021 Z. z. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR určuje termíny konania prijímacích skúšok pre školský rok 2022/2023 a termín zverejnenia zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2022/23 s účinnosťou od 1. 1. 2022 podľa tohto dokumentu.
  • Kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2023/24 nájdete v tomto dokumente. UPOZORNENIE: tieto kritériá platia pre tých žiakov, ktorý v školskom roku 2022/23 budú navštevovať 8. alebo 9. ročník ZŠ.