Skip links

Prijímanie – 5-ročné bilingválne gymnázium

Vážení rodičia a milí uchádzači o prijatie do 5-ročného štúdia,

V školskom roku 2021/22 plánujeme organizovať prijímaciu skúšku do jednej triedy päťročného bilingválneho štúdia s maximálnym počtom žiakov 30 

Poznámka: Okrem tejto triedy otvárame aj jednu triedu gymnázia s medzinárodným štúdiom (vyučovací jazyk: anglický ). Informácie nájdete v medzinárodnej sekcii v časti MYP.

Školský vzdelávací program: Európske štúdiá

Vyučovacie jazyky: slovenský a anglický

Termíny prijímacej skúšky:

1. termín: 4. 5. 2022

2. termín: 11. 5. 2022

Termín pre zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2022/23 je 18. 5. 2022 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.).

Bilingválne štúdium je určené pre uchádzačov z 8. a 9. ročníka ZŠ.

 • kritériá zverejníme v termíne na tomto mieste najneskôr do 28. 2. 2022
 • minuloročné kritériá si môžete pozrieť v tomto dokumente 
 • podanie prihlášky s uvedením termínu prijímacej skúšky: do 20. 3. 2022 (zákonný zástupca žiaka)
 • skladba prijímacej skúšky: slovenský jazyk a literatúra, test všeobecných študijných predpokladov (anglický jazyk, matematika)
 • ukážkové testy do 1. ročníka bilingválneho štúdia:
 • slovenský jazyk a literatúra číslo 1
 • slovenský jazyk a literatúra číslo 2
 • slovenský jazyk a literatúra  SJL3    SJL3 – kľúč (otvárajte až po vypracovaní SJL3)
 • slovenský jazyk a literatúra  SJL4    SJL4 – kľúč (otvárajte až po vypracovaní SJL4)
 • ukážkové testy študijných predpokladov (časti A, B, C):

 

 • Ďalšie informácie Vám poskytnú výchovní poradcovia na základných školách, vedenie našej školy a výchovná poradkyňa na príslušných kontaktných adresách: 02 / 62 312 706, prijimacky@gympaba.sk.
 • Užitočná môže byť aj stránka Školského výpočtového strediska ŠVS-BA.
 • V súlade s § 68 ods. 1 a § 161m ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 415/2021 Z. z. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR určuje termíny konania prijímacích skúšok pre školský rok 2022/2023 a termín zverejnenia zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2022/23 s účinnosťou od 1. 1. 2022 podľa tohto dokumentu.