Skip links

Prijímanie / Admission process (PYP, MYP)

Informácie ohľadom prijímania do medzinárodného programu (PYP, MYP) nájdete tu

 

The information about the admission process to the international program (PYP, MYP) can be found here