Skip links

Prijímanie do medzinárod. programu

Všetky informácie ohľadne kritérií prijímania žiakov pre školský rok 2021/2022 budú uvedené koncom roka 2020 na tejto stránke.

PYP 1  (1. ročník ZŠ)

V  školskom roku 2021/2022 otvárame dve triedy prvého ročníka (ZŠ) s počtom žiakov 20.

PYP (ostatné ročníky)

Ak máte záujem o štúdium v triedach PYP 2 – 5 pošlite si prihlášku na uvedenú adresu. V prípade uvoľnenia miesta Vás budeme kontaktovať. 

 

MYP 1 – 6. ročník ZŠ

V budúcom školskom roku 2021/2022 otvárame jednu triedu šiesteho ročníka (ZŠ) s počtom žiakov 26.

    • Prijímanie žiakov sa uskutoční prestupom.
    • Vyplnenú prihlášku pošlite na adresu myp@gympaba.sk
    • Prestupová skúška do mezdinárdoného programu je z anglického jazyka a matematiky.
    • Application MYP 1 / Prihláška MYP 1

 

MYP 4 – 1. ročník bilingválneho gymnázia

V budúcom školskom roku 2021/2022 otvárame jednu triedu prvého ročníka zaradenú do organizačnej zložky bilingválneho gymnázia s počtom žiakov 26.

 

Informácie o medzinárodných programoch

Program pre 6 – 12 ročných žiakov 

Program pre 11 – 16 ročných žiakov

Program pre 16 – 19 ročných žiakov

Pre viac informácii navštívte stránku:

https://ibo.org/programmes/