Skip links

Prijímanie do medzinárod. programu

Prijímanie žiakov pre školský rok 2020/2021

PYP 1 – 1. ročník ZŠ

V budúcom školskom roku 2020/2021 otvárame dve triedy prvého ročníka (ZŠ) s počtom žiakov 20 v každej triede.

PYP 2, PYP 3 – 1. a 2 ročník ZŠ

V budúcom školskom roku 2020/2021 otvárame jednu triedu druhého a tretieho ročníka (ZŠ) s počtom žiakov 20 v každej triede.

MYP 1 – 6. ročník ZŠ

V budúcom školskom roku 2020/2021 otvárame jednu triedu šiesteho ročníka (ZŠ) s počtom žiakov 26.

MYP 4

V budúcom školskom roku 2020/2021 otvárame jednu triedu prvého ročníka zaradenú do organizačnej zložky bilingválneho gymnázia s počtom žiakov 21. Pre školský rok 2020/2021 sa uskutočnilo prijímanie žiakov  na základe prijímacieho konania na bilingválne gymnázium.

Informácie o medzinárodných programoch

Program pre 6 – 12 ročných žiakov 

Program pre 11 – 16 ročných žiakov

Program pre 16 – 19 ročných žiakov

Pre viac informácii navštívte stránku:

https://ibo.org/programmes/