Skip links

Prijímanie do medzinárodného programu

We are planning to implement international programmes with language of instruction English from next academic year 2020/2021 at Gymnázium, Pankúchová 6.  All programs are supported with the same philosophy focusing on international mindedness and development of children personality – Learner Profile. The programmes are for children in different age groups:

  • Primary education for children from 3 to 12 years.
  • Secondary education for children from 11 to 16 years.

The application to all sections you can find here.

 

Od nasledujúceho školského roku 2020/2021 sa na Gymnáziu, Pankúchova 6 idú implementovať medzinárodné programy s vyučovacím jazykom anglickým. Všetky programy sú podporované spoločnou filozofiou zameranou na medzinárodné zmýšľanie a rozvoj vlastností – profilu žiaka.  Programy pre školský rok 2020/2021 sú:

  • Primárne vzdelávanie žiakov od 3 do 12 rokov.
  • Sekundárne vzdelávanie žiakov vo veku od 11 do 16 rokov.

Prihlášky do jednotlivých programov a tried nájdete tu.