Skip links

Prijímanie – medzinárodný program (MYP)

Kritéria prijímania žiakov do medzinárodných programov International Baccalaureate

na Spojenej škole, Pankúchova 6

 

V prípade otázok kontaktujte prosím koordinátorku MYP programu – PaedDr. Silvia Dadajová: dadajova@gympaba.sk

Prijímanie pre školský rok 2024/2025

MYP 3 (1.ročník bil. gym.) – štúdium je určené pre uchádzačov z 8. a 9. ročníka ZŠ.

V školskom roku 2023/24 plánujeme organizovať prijímaciu skúšku do medzinárodného programu – trieda MYP 3 s maximálnym počtom žiakov 30.

Vyučovací jazyk: anglický

Termíny prijímacej skúšky:

1. termín: 30. 4. 2024

2. termín: 10. 5. 2024

Termín pre zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2024/25 je 17. 5. 2024 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.).

Štúdium je určené pre uchádzačov z 8. a 9. ročníka ZŠ.

 

Ďalšie informácie Vám poskytne koordinátorka pre MYP pogram: PaedDr. Silvia Dadajová – dadajova@gympaba.sk 

Užitočná môže byť aj stránka Školského výpočtového strediska ŠVS-BA.

Kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2025/26 nájdete v týchto dokumentoch: Slovenská verzia / Anglická verzia UPOZORNENIE: tieto kritériá platia pre tých žiakov, ktorí v školskom roku 2024/25 budú navštevovať 8. alebo 9. ročník ZŠ.

 

Prestupové skúšky do MYP programu pre školský rok 2024/2025 – doplnenie už existujúcej triedy

preMYP (organizačná jednotka Základná škola – 6.ročník)

Dátum prestupovej skúšky:

16. apríl 2024

 

  • Prihlášky musia byť zaslané do: 09. apríla 2024

 

  • Prijímanie žiakov sa uskutoční prestupom.
  • V prípade záujmu pošlite vyplnenú prihlášku na adresu myp@gympaba.sk
  • Prestupová skúška bude z anglického jazyka a matematiky.
  • Upozorňujeme, že prihlášku na štúdium musia podpísať obidvaja zákonní zástupcovia (prípadne jeden z nich musí disponovať splnomecnením od druhého – v tomto prípade splnomocnenie sa prikladá k prihláške)

 

 

 

MYP (other grades) – prijatie žiaka do tried MYP programu je možné iba v prípade volného miesta v tiede

  • Prijímanie žiakov sa uskutoční prestupom.
  • V prípade záujmu pošlite vyplnenú prihlášku na adresu myp@gympaba.sk, Vašu prihlášku si zaradíme na čakaciu listinu a v prípade konania prestupových skúšok Vás budeme kontaktovať.
  • Upozorňujeme, že prihlášku na štúdium musia podpísať obidvaja zákonní zástupcovia (prípadne jeden z nich musí disponovať splnomecnením od druhého – v tomto prípade splnomocnenie sa prikladá k prihláške)
  • Prestupová skúška bude vykonaná z anglického jazyka a matematiky.

 

Admission Policy at Spojená škola, Pankúchova 6

Dôležité dokumenty súvisiace s medzinárodným programom IB:

Program pre 6 – 12 ročných žiakov 

Program pre 11 – 16 ročných žiakov

Program pre 16 – 19 ročných žiakov

Pre viac informácii navštívte stránku:

https://ibo.org/programmes/