Skip links

Prijímanie – medzinárodný program (PYP, MYP)

Kritéria prijímania žiakov do medzinárodných programov International Baccalaureate

na Spojenej škole, Pankúchova 6 (Kandidátska škola)

pre školský rok 2021/2022

PYP 1  – 1. ročník ZŠ (organizačná zložka základnej školy)

Podrobnejšie informácie ohľadne prijímania detí do 1. ročníka medzinárodného programu IB – PYP budú zverejnené v mesiaci január 2022. V prípade otázok kontaktujte prosím koordinátorku PYP programu – PaedDr. Katarína Patúcová: patucova@gympaba.sk

 

PYP (ostatné ročníky)

Prestup do ostatných ročníkov je možný iba v prípade voľného miesta v triede.

  • Prijímanie žiakov sa uskutoční prestupom.
  • V prípade záujmu pošlite vyplnenú prihlášku na adresu pyp@gympaba.sk
  • Prestupová skúška bude z anglického jazyka a matematiky.
  • Žiak vykoná úspešne skúšku ak dosiahol viac ako 65 % z anglického jazyka a viac ako 50% z
    matematiky.

 

MYP

Podrobnejšie informácia ohľadne prijímania žiakov do medzinárodného programu IB – MYP budú zverejnené v mesiaci január 2022. V prípade otázok kontaktujte prosím koordinátorku PYP programu – PaedDr. Silvia Dadajová: dadajova@gympaba.sk

 

 

Admission Policy at Spojená škola, Pankúchova 6

Dôležité dokumenty súvisiace s medzinárodným programom IB:

Program pre 6 – 12 ročných žiakov 

Program pre 11 – 16 ročných žiakov

Program pre 16 – 19 ročných žiakov

Pre viac informácii navštívte stránku:

https://ibo.org/programmes/