Skip links

Prijímanie – medzinárodný program (PYP, MYP)

Kritéria prijímania žiakov do medzinárodných programov International Baccalaureate

na Spojenej škole, Pankúchova 6

 

 

Podrobnejšie informácie ohľadne prijímania detí do 1. ročníka medzinárodného programu IB – PYP budú zverejnené v mesiaci január 2022. V prípade otázok kontaktujte prosím koordinátorku PYP programu – PaedDr. Katarína Patúcová: patucova@gympaba.sk

PYP 1  – 1. ročník ZŠ (organizačná zložka základnej školy)

 

PYP (ostatné ročníky)

Prestup do ostatných ročníkov je možný iba v prípade voľného miesta v triede.

 • Prijímanie žiakov sa uskutoční prestupom.
 • V prípade záujmu pošlite vyplnenú prihlášku na adresu pyp@gympaba.sk
 • Prestupová skúška bude z anglického jazyka a matematiky.
 • Žiak vykoná úspešne skúšku ak dosiahol viac ako 65 % z anglického jazyka a viac ako 50% z
  matematiky.

 

 

 

V prípade otázok kontaktujte prosím koordinátorku MYP programu – PaedDr. Silvia Dadajová: dadajova@gympaba.sk

preMYP (6.ročník ZŠ)

 

MYP 3 (1.ročník bil. gym.)

V školskom roku 2021/22 plánujeme organizovať prijímaciu skúšku do medzinárodného programu – trieda MYP 3 s maximálnym počtom žiakov 26

Vyučovacie jazyky: anglický

Termíny prijímacej skúšky:

1. termín: 4., 5.  alebo 6. 5. 2022 (určuje ministerstvo)

2. termín: 11., 12. alebo 13. 5. 2022 (určuje ministerstvo)

Termín pre zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2022/23 je 18. 5. 2022 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.).

Štúdium je určené pre uchádzačov z 8. a 9. ročníka ZŠ.

 • kritériá zverejníme v termíne na tomto mieste najneskôr do 28. 2. 2022
 • minuloročné kritériá si môžete pozrieť v tomto dokumente.
 • podanie prihlášky s uvedením termínu prijímacej skúšky: do 20. 3. 2022 (zákonný zástupca žiaka)
 • skladba prijímacej skúšky: anglický jazyk a matematika
 • ukážkové testy:

MYP (other grades)

Prestup do ostatných ročníkov je možný iba v prípade voľného miesta v triede.

 • Prijímanie žiakov sa uskutoční prestupom.
 • V prípade záujmu pošlite vyplnenú prihlášku na adresu myp@gympaba.sk
 • Prestupová skúška bude z anglického jazyka a matematiky.

 

Admission Policy at Spojená škola, Pankúchova 6

Dôležité dokumenty súvisiace s medzinárodným programom IB:

Program pre 6 – 12 ročných žiakov 

Program pre 11 – 16 ročných žiakov

Program pre 16 – 19 ročných žiakov

Pre viac informácii navštívte stránku:

https://ibo.org/programmes/