Skip links

Projekt Škola pridružená UNESCO

Naša škola svojimi aktivitami v oblasti propagácie pamiatok UNESCO získala ocenenie „Škola pridružená UNESCO“. Aktivity (prednášky, workshopy, exkurzie) koordinujú učiteľky francúzskeho jazyka Mgr. Darina Fiebigová a Mgr. Kristína Majdiaková. Tento projekt zahŕňa spoluprácu medzi viacerými predmetovými komisiami našej školy. Certifikát