Skip links

Projekt Vedecký kuriér

Žiaci tried T.A a K.A sa zapojili do druhého ročníka projektu Vedecký kuriér a získali balíček pomôcok na uskutočnenie pokusov od organizátora. Prostredníctvom tejto aktivity Európskej noci výskumníkov žiaci T.A Tomáš Zatloukal a Oliver Šinkovič predviedli spolužiakom pokusy z fyziky zamerané na vysvetlenie hustoty materiálov a žiaci K.A Jakub Vincenc a Marína Parničanová pokusy zamerané na magnetizmus. Vďaka experimentom a priamemu zážitkovému vzdelávaniu si žiaci vyskúšali a spolužiakom predviedli, aká môže byť práca výskumníkov zaujímavá.
Foto 1          Foto 2