Skip links

Rada školy

Voľby do Rady školy – vyhlásenie volieb

Bratislavský samosprávny kraj vyhlasuje voľby do Rady školy pri Gymnáziu, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava. Príslušné informácie nájdete v priložených dokumentoch.

Dokument 1 Dokument 2

Voľby do Rady školy – priebeh

V škole prebehli voľby do Rady školy. Termín na odovzdanie hlasu bol do 13. 10. 2020 do 9:00 h.

Na tomto mieste nájdete pokyny k hlasovaniu, zoznam kandidátov za obe zložky Spojenej školy a krátku charakteristiku niektorých kandidátov. Každý z kandidátov bol vyzvaný, aby uviedol svoju charakteristiku.

Voľby do Rady školy – výsledky

Zverejňujeme výsledky volieb do Rady školy. Zoznam zvolených kandidátov nájdete v tomto dokumente.