Skip links

Rodičovské združenie – 12. 6. 2023 (pon)

Vážení rodičia,

pozývame Vás na koncoročné rodičovské združenie tried GYM + MYP, ktoré sa uskutoční 12. 6. 2023 podľa nasledovného harmonogramu:

16:00 h – stretnutie predsedov tried,

16:30 h – triedne rodičovské združenia (podľa pokynov triednych učiteľov),

17:00 – 18:00 h – konzultácie s vyučujúcimi.

Tešíme sa na Vašu účasť, vedenie školy a vyučujúci.