Skip links

Rodičovské združenie – GYM

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že rodičovské združenie tried v organizačnej zložke Gymnázium, Pankúchova 6, Bratislava sa uskutoční podľa nasledovného harmonogramu:

23. 09. 2021 (štvrtok), 16:00 h predsedovia tried + vedenie školy, 17:00 triedne rodičovské združenia.

Rodičovské združenie sa uskutoční online (MS Teams) cez žiacke kontá. Pozvánka Vám bude doručená cez Edupage (príp. aj cez MS Teams).