Skip links

Rodičovské združenie – online konzultácie (gymnázium a MYP)

Konzultácie rodičov s vyučujúcimi budú prebiehať dištančným spôsobom:

1) Konzultácie triedneho učiteľa s rodičmi

10. 12. 2020 (štv), 16:45 h – online konzultácie triedneho učiteľa s rodičmi prostredníctvom MS Teams (triedni učitelia pozvú na online stretnutie všetkých rodičov svojej triedy (MS Teams – cez konto dieťaťa).

2) Individuálne konzultácie s vyučujúcimi (v prípade potreby)

14. – 16. 12. 2020 (pon – str), individuálne konzultácie (online, prípadne iné – napr. mailom) všetkých vyučujúcich na základe požiadaviek rodičov.

Postup pri konzultáciách:

1. rodič s predstihom (10. alebo 11. 12. 2020 – štv, pia) požiada príslušného vyučujúceho mailom o konzultácie (uvedie aj formu – online, mail a pod.), mailové adresy vyučujúcich sú na školskom webe,

2. vyučujúci pozve prostredníctvom MS Teams rodiča na online konzultácie (príp. komunikujú mailom).