Skip links

Rodičovské združenie – september 2023

Rodičovské združenie

1) predsedovia tried, 21. 9. 2023 (štv), 16:00 h, učebňa B7 – GYM + PYP + MYP + DP

2) po triedach, 21. 9. 2023 (štv), 16:30 h – GYM + MYP + DP

3) po triedach, PYP, rodičov o termíne budú informovať triedni učitelia