Skip links

Sieň slávy

Do Siene slávy Spojenej školy, Pankúchova 6, Bratislava boli uvedení títo študenti:
ROK 2022
Január: Tereza Tomčányová (Q.B) – volejbal, medzinárodné úspechy – MEVZA Cup
Február: Ke ith Viljoen (pMYP) – olympiáda vo francúzskom jazyku – postup do celoslovenského kola
Marec: Nina Gurňáková (Sx.A) – Expert, 3. miesto v celoslovenskej súťaži
Apríl:  Jakub Melikant (IV.B) – hokej, vicemajster SR (dorast) s družstvom HC Slovan Bratislava
Máj: Nina Némethová (III.A) – Olympijský luk (Women U 18) – 1. miesto, Veronicas Cup, Slovinsko
Jún: Michaela Sečková (Ok. A)  – ocenenie primátora Bratislavy za 3. miesto v Moot Courte, cena za najlepšieho rečníka a celoslovenské finále Olympiády Ľudských práv