Skip links

ŠKOLSKÁ PSYCHOLOGIČKA

ŠKOLSKÁ PSYCHOLOGIČKA: Mgr. Michaela Artemiou

  • individuálna ale aj skupinová práca so žiakmi
  • pomoc pri riešení ťažkostí v spolupráci so všetkými zainteresovanými stranami dieťa-rodič-učiteľ
  • podpora pozitívnych vzťahov medzi žiakmi a učiteľmi a medzi žiakmi navzájom
  • vedenie žiakov k vzájomnej spolupráci, pomoci a akceptácii

Objednávanie na konzultácie: osobne alebo mailom (artemiou@gympaba.sk), prípadne prostredníctvom triedneho učiteľa.

Konzultačné hodiny: Pondelok – piatok, podľa dohody.