Skip links

Školský psychológ – oznámenie

Hoci osobné stretnutie má v psychologickom poradenstve veľký význam, v aktuálnej situácii je možné dohodnúť sa na online forme poradenstva (objednávanie na online konzultácie mailom: artemiou@gympaba.sk).