Skip links

Skrátené vyučovanie – 9. 12. 2019 (pon)

Riaditeľka školy oznamuje, že v pondelok 9. 12. 2019 sa koná slávnostná pedagogická porada. Z tohoto dôvodu budú všetky vyučovacie hodiny skrátené na 35 minút. Úpravu zvonenia nájdete v tomto dokumente.