Skip links

Študijné materiály pre maturantov – RTVS

Hrozba koronavírusu dočasne zatvorila na Slovensku školy a posunula aj termíny maturitných skúšok.  RTVS zareagovala na prerušenie štúdia zmenou vysielania televízneho programového okruhu Trojka, a to zaradením inscenácií do vysielania, ktoré sú súčasťou povinnej literatúry a často aj maturitných otázok. Žiaci si môžu v pracovných dňoch od 16. 3. – 27. 3. 2020 pozrieť na STV 3 nasledovné adaptácie diel slovenskej alebo svetovej literatúry: Dobrodružstvo pri obžinkoch, Kolíska, Tri gaštanové kone, Peter a Lucia, Keď báčik z Chochoľova umrie, Hájnikova žena, Matka, Ťapákovci, Kým kohút nezaspieva, Soiree. Keďže prvé dielo bude odvysielané už najbližší pondelok ráno, v rámci online výučby sa žiaci nielen maturitných ročníkov vedia venovať týmto dielam a nájsť krásu slovenskej klasiky aj touto cestou.