Skip links

Štúdium v zahraničí

V tejto časti stránky nájdete užitočné informácie, pokyny a materiály týkajúce sa štúdia v zahraničí.

AKTUALIZOVANÉ INFORMÁCIE v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov – po novele č. 188/2015 Z.z.