Skip links

Testovanie 9

Na základe informácií Odboru školstva Okresného úradu Bratislava oznamujeme, že testovanie žiakov ročníka kvarta sa uskutoční v pôvodnom termíne – 01. 04. 2020.