Skip links

Transfer exams to PYP 2 for the school year 2024/2024 / Prestupové skúšky do PYP2 pre školský rok 2024/2025

We would like to inform you that transfer exams to Grade 2 (PYP2) for next academic year (2024/2025) will be held on Tuesday, June 11th, at 14:00 at our school premises (Spojena skola Pankuchova 6).

It is necessary to fill in the application and send to the email address pyp@gympaba.sk it by June 3rd, 2024. Applications sent after this date will not be accepted. If you send the application form via email, please use only .doc, .docx, or .pdf formats. The application form must be signed by BOTH parents/legal guardians. Alternatively, if both legal guardians cannot sign, power of attorney is required. This should be sent together with the application form.

You can find more information about the transfer exams here

 

Dňa 11. júna 2024 (utorok) o 14:00 sa budú konať prestupové skúšky do 2.ročníka (PYP2) pre školský rok 2024/2025 v priestoroch našej školy (Spojená škola, Pankúchova 6).

Prihlášku je potrebné vyplniť a poslať na adresu pyp@gympaba.sk do 3.6.2024. Prihlášky zaslané po tomto termíne nebudú akceptované. Prihlášku stačí poslať v elektronickej podobe vo forme PDF/WORD. Upozorňujeme, že prihlášku na štúdium musia podpísať obidvaja zákonní zástupcovia (prípadne jeden z nich musí disponovať splnomecnením od druhého – v tomto prípade splnomocnenie sa prikladá k prihláške.

Viac informácii ohľadne prestupových skúšok nájdete tu.