Skip links

Úradné hodiny počas letných prázdnin

Úradné hodiny našej školy počas letných prázdnin: každá streda, 9:00 h – 12:00 h.

Potvrdenia o návšteve školy  – https://potvrdeniaonavsteveskoly.sk/.