Skip links

Úradné hodiny

Úradné hodiny pre verejnosť: utorok, 14:00 h  – 16:00 h.

V súlade s aktuálne platným školským semaforom vyzývame verejnosť (rodičov, žiakov, priateľov školy a ďalších záujemcov), aby na komunikáciu so školou využívali v predovšetkým elektronické komunikačné kanály. V prípade nutnej osobnej návštevy je nutné dodržiavať aktuálne opatrenia MŠVVaŠ SR a RUVZ ku vstupu do školy a dohodnúť si vopred stretnutie.