Skip links

Ochorenie COVID 19 – koronavírus SARS-CoV-2

 

  1. Zverejňujeme usmernenia Ministerky školstva SR pre školy a školské zariadenia ohľadne koronavírusu: Usmernenie_MŠVVaŠ SR – koronavírus        Usmernenie MŠVVaŠ SR č. 2 – koronavírus
  2. Výzva: Vážení rodičia, kolegovia a milí žiaci,
     žiadame od Vás, aby ste v prípade, že sa u niektorého žiaka Gymnázia, Pankúchova 6,     Bratislava objaví podozrenie na nákazu novým koronavírusom, prípadne sa toto podozrenie potvrdí, bezodkladne informovali vedenie gymnázia zaslaním príslušných informácií na adresu info@gympaba.sk. Ďakujeme.