Skip links

Vianočné a polročné prázdniny – zmena

Oznamujeme zmenu v termínoch vianočných a polročných prázdnin v školskom roku 2020/21 v súlade s rozhodnutím MŠVVaŠ SR č. 2020/18259:4-A1810:

Vianočné prázdniny trvajú od 21. 12. 2020 (pon) do 08. 01. 2021 (pia).

Polročné prázdniny v termíne 1. februára 2021 (pon) sa neuskutočnia – nahrádzajú sa vyučovaním.