Skip links

Virtuálna prehliadka

Vitajte na našej škole

Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava vznikla dňa 3. september 2020

Napísali o nás...

Primary Years Programme

na našej škole

GYMPABA

Gymnázium, ktoré Vás bude baviť

MYP English project

Supporting children who need better access to education

Naša fotogaléria...

International Baccalaureate

Naše programy...

8-ročné štúdium

V školskom roku 2020/21 organizujeme prijímaciu skúšku do jednej triedy osemročného gymnázia

Prečítať viac

5-ročné štúdium

V školskom roku 2020/21 plánujeme organizovať prijímaciu skúšku do jednej triedy päťročného bilingválneho štúdia.

Prečítať viac

International Baccalaureate

Kritéria prijímania žiakov do medzinárodného programu.

Prečítať viac