Skip links

Výberové konanie do 1. ročníka/ Entry exams to Grade 1

Všetky potrebné termíny a informácie ohľadne výberového konania nájdete tu: Prijímanie medzinárdoný program – PYP, MYP

All the important information about the admission process to grade 1 you can find here: Admission Criteria to PYP, MYP