Skip links

Výberové konanie do 1. ročníka PYP / Entry exams to 1. PYP

Výsledky výberového konania do prvého ročníka medzinárodného programu International Baccalaureate Primary Years Programme pre školský rok 2022/2023.

Results of the admission process into the first grade of the International Bacclaureate in the Primary Years Programme for the school year 2022/2023.  

Výsledková listina / Final list

Informácie k výsledkom / Information about the admission process