Skip links

Výdaj obedov – od 19. 10. 2020

Z dôvodu mimoriadneho prerušenia vyučovania pre niektoré triedy stredných škôl upravujeme harmonogram odchodu našich žiakov na obed nasledovným spôsobom:

K.A, K.B – 12 : 25 h

S.A, T. A – 12 : 30 h

P.A, 1.MYP – 12 : 35 h

Oznamujeme kolegom, ktorí sa stravujú v školskej jedálni, že strava sa vydáva do 13:30 h.