Skip links

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva č. 252

Pre lepšiu orientáciu v otázkach karantény zverejňujeme VYHLÁŠKU Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 252, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19: VYHLÁSKA č. 252 .