Skip links

Výsledky prijímacej skúšky do 8-ročného štúdia

Vážení rodičia a milí uchádzači o prijatie do 1. ročníka 8-ročného štúdia.

Zverejnili sme výsledky prijímacej skúšky v tomto dokumente.

Ďalší priebeh prijímacieho konania –  pokyny.

Vzor odvolania proti rozhodnutiu o neprijatí.