Skip links

Výsledy výberového konania do PYP 1/Results of the admission process to PYP 1

Uchádzači, ktorí splnili kritériá / Applicants that meet the criteria

Neprijatí ucházdači, ktorí nesplnili kritéria / Unaccepted Applicant who did not meet the criteria

Informácie k výsledkom / Information about the admission process

Rodičia/zákonní zástupcovia prvých 40 uchádzačov, si môžu prísť vyzdvihnúť rozhodnutie o prijatí dieťaťa osobne dňa 24. júna 2021 v čase od 12.30 do 14.30 v kancelárii zástupkyne pre medzinárodný program PaedDr. Kataríny Patúcovej. Ostatným rodičom/zákonným zástupcom pošleme oznámenie o výsledku výberového konania poštou. Voči tomuto oznámeniu sa nie je možné odvolať.

The parents/guardians of the 40 accepted children must come to pick up the Acceptance Letter personally on June 24, 2021 between 12:30 – 14:30pm in the office of the Deputy Head of International Section, PaedDr. Katarína Patúcová. Other parents will be sent a notification of the result of the entry exam by post. There is no appeal against this result.