Skip links

Vyučovanie v týždni od 08. 02. 2021

Oznamujeme nasledovnú organizáciu vyučovania v týždni od 8. do 12. 02. 2021:

  1. Zahajuje sa vyučovanie prezenčnou formou pre triedy I. stupňa ZŠ (potrebný je negatívny test jedného zo zákonných zástupcov žiaka, je potrebné sa otestovať individuálne vo verejne prístupných mobilných odberových miestach). Žiaci I. stupňa sa učia v bloku C našej školy (1. poschodie).   Zmena: žiaci I. stupňa ZŠ pokračujú v dištančnom vyučovaní.
  2. Žiaci končiacich ročníkov nášho gymnázia (maturanti) pokračujú v týždni od 8. do 12. 02. 2021 v dištančnom vyučovaní z priestorových a bezpečnostných dôvodov. V priestoroch bloku A prebiehajú dokončovacie práce na elektroinštalácii, učebne zatiaľ neboli odovzdané zhotoviteľom prác. Priestory bloku C sa vo veľkej časti využívajú na zabezpečenie vyučovania pre žiakov nižších ročníkov základnej školy. Veríme, že vyučovanie prezenčnou formou pre maturantov dokážeme zabezpečiť od 15. 02. 2021.
  3. Ostatné triedy našej školy sa naďalej učia dištančnou formou.
  4. Testovanie žiakov, rodičov a zamestnancov v priestoroch školy v dňoch 5. -7. 2. 2021 sa neuskutoční, vzhľadom na nízky počet osôb, ktoré by túto služby využili. Predpokladáme, že takéto testovanie by sa mohlo realizovať 13. 02. 2021 (sobota) v závislosti od aktuálnej epidemiologickej situácie v Bratislave pre rodičov I. stupňa ZŠ, maturantov a zamestnancov – záujem budeme zisťovať.

 

Dôležité informácie na stránke MŠVVaŠ SR nájdete kliknutím na tento odkaz.