Skip links

Vyučovanie v týždni od 15. 02. 2021

Oznamujeme nasledovnú organizáciu vyučovania v týždni od 15. do 19. 02. 2021:

  1. V pondelok a utorok všetky triedy (ZŠ, gymnázium) pokračujú v dištančnom vyučovaní.
  2. Organizáciu vyučovania na ďalšie dni pre triedy I. stupňa ZŠ a triedy maturitného ročníka upresníme v utorok po vyhodnotení aktuálnej epidemiologickej situácie príslušnými orgánmi.
  3. Všetky triedy okrem tried uvedených v bode č. 2 pokračujú v dištančnom vyučovaní do konca týždňa.

Predbežné informácie:

  1. Predpokladaný nástup žiakov I. stupňa ZŠ na prezenčné vyučovanie je od 17. 02. 2021 (streda).
  2. Predpokladaný nástup žiakov maturitného ročníka (Ok.A, V.A a V.B) na prezenčné vyučovanie je od 19. 02. 2021 (piatok).

Upozorňujeme na potrebu dodržiavania aktuálnych epidemiologických opatrení. Vstup do priestorov školy je možný len s negatívnym testom a po predložení príslušného vyhlásenia. Testovanie zabezpečujú verejne prístupné odberové miesta (v priestoroch školy sa testovanie neorganizuje).

Dôležité informácie na stránke MŠVVaŠ SR nájdete kliknutím na tento odkaz.