Skip links

Vyučovanie v týždni od 18. 01. 2021

Naša škola v súlade s pokynmi MŠVVaŠ SR pokračuje v dištančnom vyučovaní pre všetkých žiakov aj v týždni od 18. 01. 2021.

Rozhodnutie MŠVVaŠ SR.