Skip links

Vyučovanie v týždni od 22. 3. 2021

Oznamujeme nasledovnú organizáciu vyučovania v týždni od 22. do 26. 03. 2021:

  1. Vyučovanie pre žiakov I. stupňa ZŠ sa bude realizovať prezenčne.
  2. Žiaci maturitného ročníka sa budú vzdelávať dištančne, okrem konzultácií z maturitných predmetov (semináre a iné maturitné predmety) s vyučujúcimi. Tieto konzultácie sa budú konať prezenčnou formou (laboratórne práce a pod.). Termín konzultácií si dohodnú príslušní vyučujúci so svojimi žiakmi.
  3. Ostatné triedy pokračujú v dištančnom vyučovaní.

 

Dôležité informácie na stránke MŠVVaŠ SR nájdete kliknutím na tento odkaz.