Skip links

Vzdelávacie poukazy 2020/21

Triedni učitelia odovzdávajú vzdelávacie poukazy svojim žiakom v týchto dňoch (07-10.09.2020).

Poskytovanie vzdelávacích poukazov upravuje § 4ae zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Vzdelávací poukaz reprezentuje osobitný ročný príspevok štátu na záujmové vzdelávanie pre jedného žiaka školy, ktorej sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie.

Postup pri administrácii vzdelávacích poukazov a možnosti ich využitia nájdete v tomto dokumente.

Zoznam krúžkov, ktoré ponúka naša škola sme zverejnili v tomto materiáli. V našej škole je potrebné odovzdať  vzdelávací poukaz vedúcemu príslušného krúžku do 21. 09. 2020.

Využite, prosím, túto možnosť zabezpečiť Vašim deťom vhodnú formu záujmového vzdelávania.